Chemia motoryzacyjna

Płyn do spryskiwaczy samochodowych zimowy 5L (metanol)

9,99 

 • Zimowy płyn do spryskiwaczy (metanol jako baza, do -22℃)
 • Do mycia szyb i reflektorów, zawiera barwniki i kompozyty zapachowe
 • Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych (przemysłowych, zawodowych)
 • Sprzedaż wyłącznie dla przedsiębiorców, wymagany NIP na stronie podsumowania zamówienia (pozostałe zamówienia będą anulowane)
 • Pojemność: 5 litrów (2 zł/litr)

Opis produktu

Zimowy płyn do spryskiwaczy (metanol) 5L

Gotowy do użycia zimowy płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych (metanol). Pojemność opakowania: 5 litrów. Produkt zawiera barwniki i kompozyty zapachowe, dlatego zostawia przyjemny zapach.

Produkt wyłącznie do zastosowań profesjonalnych (przemysłowych, zawodowych). Zawiera metanol: < 5% kationowych środków powiechniowo czynnych, kompozycję zapachową, barwnik.

Płyn do spryskiwaczy metanol – skuteczny w niskich temperaturach (do -22℃).

Produkt charakteryzuje wysoka jakość oraz przystępna cena, prosto od polskiego producenta preparatów motoryzacyjnych, w tym w zakresie auto kosmetyków oraz auto chemii. Preparat dostępny online oraz w hurtowni motoryzacyjnej. Polecamy!

Przechowywać pod zamknięciem, tylko w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zalecana temperatura magazynowania: poniżej 35℃. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi lub paszami dla zwierząt. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Ponadto nie używać zużytych opakowań do innych celów.

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa toksycznie:

 • po połknięciu;
 • w kontakcie ze skórą;
 • w następstwie wdychania.

Powoduje uszkodzenie narządów. Drogi narażenia: doustnie, inhalacyjnie, przez skórę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Palenie wzbronione. Nie wdychać mgły / par / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

W przypadku:

 • pożaru: użyć piany, ditlenku węgla, proszków gaśniczych lub rozproszonego strumienia wody do gaszenia;
 • połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem;
 • dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wymieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie;
 • dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.

Przechowywać pod zamknięciem.

Dodatkowe informacje

Waga 5,5 kg
Wymiary 20 × 13,5 × 29 cm
Pojemność

Kolor

Ilość